Čitav život na Zemlji ovisi o oceanima - a njima je sada potrebna naša pomoć i zaštita.

 
 

Vlade cijelog svijeta upravo raspravljaju o Sporazumu o svjetskim morima. Učine li ono što treba i donesu snažan sporazum, otvorit će se put prema uspostavi goleme mreže zaštićenih područja odnosno morskih rezervata, čime bi se postigla zaštita barem 30% svjetskih mora.

Sada imamo jedinstvenu priliku to promijeniti te najvažnija i najugroženija oceanska područja staviti pod zaštitu od destruktivnih industrijskih djelovanja.

Od klimatskih promjena i plastike, preko eksploatacije nafte i plina te rudarenja u morskim dubinama, do prekomjernog izlova ribe - prijetnje kojima su izložena mora i oceani svakim su danom sve veće i akutnije.